PHP

Doświadczenie zawodowe

Daty Zawód Zakres prac i obowiązków Nazwa i adres Pracodwacy
01/05/2011 – obecnie Programista PHP Stworzony własny CMS/CMR. Praca przy wolnych projektach. Własny wirtualny sklep.
Pisanie serwisów/portali na zlecenie. Czynny udział przy tworzeniu/modyfikowaniu modułów do PHP.
Obecnie praca nad portalem ogłoszeniowym POLSKA-USA
Freelancer IT
01/12/2010 – obecnie Administrator Systemów Informatycznych GTP – Administrator SI – Orange Polska. Analiza wydajności przyczynowo-skutkowa kodu oraz działania serwerów z błędami.
Dyżurowanie nad Systemami rozproszonymi wraz z diagnozowanie skutków awarii.
Tworzenie skryptów,wstawek progr. odpowiedzialnych komunikacje między systemami.
Umowa zlecenie.
15/06/2010 – 30/11/2010 Programista PHP/framework Kohana Freelancer in Team Pisane portali na zlecenie (portal medyczny,portal aukcyjny,portal księgarni) Umowa zlecenie /dzieło
02/03/2010 – 09/06/2010 Główny Programista PHP/DHTML/framework Kohana Pisanie serwisów,portali,utrzymanie. Szkolenia pracowników. Administracja i opieka nad serwisami.
Napisany własnoręcznie CMS, aktualnie tworzenie modułów do CMS, (z głównych serwisów:
gksbelchatow.com,rolkagroup.pl,onkaextemplo.pl)
Agencja Interaktywna „RolkaArT”

java

Miejsca zatrudnienia

Daty Zawód Zakres prac i obowiązków Nazwa i adres Pracodwacy
01.12.2022 – teraz Główny specjalista ds. Projektowania systemów Wytwarzanie rozwój i integracja wytworzonego oprogramowania na potrzeby klienta wew. i zew.
Budowanie, konfiguracja lub parametryzacja rozwiązań i aplikacji.
Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych
Dokumentowanie prowadzonych prac
Uczestnictwo w przygotowaniu planu testów oraz testowaniu rozwiązań.
Identyfikacja zagrożeń, które mogą występować w trakcie eksploatacji oprogramowania.
Monitorowanie postępu technologicznego w zakresie narzędzi programistycznych i technologii wykorzystywanych do tworzenia oprogramowania.

Projektowanie i dokumentowanie prac w : Enterprise Architect 15, JavaDOC, Swagger 3 , UML
Praca w technologiach: Spring5, Spring Web Flux/ WebClient, Spring Cloud, Spring Data (ElasticSearch/Mongo), Spring Security, Spring Data JPA (Hibernate), Spring Reactor, Spring AOP, Java 8 , Java 11
Narzędzia: Maven 3
Komunikacja: Rest, SOAP, binarna, MQTT
Serwery aplikacyjne: Tomcat, Netty, Apache 2.0 , Nginx
Znajomość: XML, XSD, JSON, JSONB
Dobra znajomość Linux.
Nauka ReactJS „z ciekawości budowy”

PKP Informatyka sp. z o.o
05.05.2014 -31.11.2014 Ekspert ds. wytwarzania oprogramowania Rozwój i wdrażanie aplikacji i rozwiązań dedykowanych dla przewoźników pasażerskich szczególnie w zakresie sprzedaży biletów i usług powiązanych w różnych kanałach dystrybucji, integrację z systemami innych przewoźników i sprzedawców usług oraz standaryzację rozwiązań i technologii z obszaru systemów pasażerskich stosowanych w spółkach Grupy PKP.

Praca w technologiach: Spring4, Spring Thymleaf, Spring Rest, Spring JDBCTemplate, Spring Batch, Hibernate, ActiveMQ, RabbitMQ, ElasticSearch, PostgreSQL, MongoDB, ActiveMQ

Dokumentowanie: Confluence, Swagger2, JavaDoc

Uruchomienie/konfiguracja: ElasticSearch 2.4 / Gralylog 2/3, ELK, MongoCluster. RabbitCluster/

Serwery aplikacyjne: Tomcat

Komunikacja: Rest, SOAP

Narzędzia: maven 2

Znajomość: XML, XSD, JSON, JSONB

PKP Informatyka sp. z o.o
31.10.2011 – 30.04.2014 Informatyk tworzenie i rozwój oprogramowania biznesowego, weryfikację poprawności dostarczanego kodu,
tworzenie dokumentacji technicznej, tworzenie/edycję scenariuszy testowych w oparciu o
dokumentację techniczną, realizację scenariuszy testowych w środowisku żywym, jak i symulowanym,
raportowanie błędów oraz współpraca z programistami w celu ich rozwiązania.
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych.
Praca w technologiach: C#: ASP.net , jQuery, PHP: Zend 2, twisterbootstrap2
MSSQL DTS, Mysql, PostgreSQL,SharePoint 2007
Ericpol sp. z o.o
01/05/2008 – obecnie Programista JAVA/C++ Programowanie aplikacji biznesowych z wykorzystaniem J2EE,JSF,EJB 3.0, JDK umożliwiających
dostęp do peryferyjnych urządzeń (tj. Licznik Energii Elektrycznej)
System zarządzania i obsługą danych będących w ciągłym użytku.
Napisany własny Serwer GG, Własne protokoły komunikacyjne na potrzeby komunikacji między
procesowej. Aplikacje z wykorzystaniem proxy/stub WebServce,EndPoint (Remote/Local).Znajomość
praktyczna i teoretyczna rozproszonych systemów operacyjnych. Doświadczenie z AWT. Pisanie
aplikacji studenckich w C/C++/JAVA/Visual Basic.
Freelancer IT
01/12/2010 – 28/10/2011 Administrator Systemów Informatycznych GTP – Administrator SI – Orange Polska. Analiza wydajności przyczynowo-skutkowa kodu oraz działania serwerów z błędami.
Dyżurowanie nad Systemami rozproszonymi wraz z diagnozowanie skutków awarii.
Tworzenie skryptów,wstawek progr.w JAVA, odpowiedzialnych komunikacje między systemami.
Technologie: Oracle database10, EJB, Spring, JCF, JSP, bash, WebLogic9, Iplanet10, LDAP, PL/SQL
Umowa zlecenie Orange Polska

C++

Miejsca zatrudnienia

Daty Zawód Zakres prac i obowiązków Nazwa i adres Pracodwacy
01/05/2011 – obecnie Programista C++ Programowanie aplikacji umożliwiających dostęp do peryferyjnych urządzeń.
System zarządzania i obsługą danych będących w ciągłym użytku.
Serwer GG, Własne protokoły komunikacyjne. Aplikacje z wykorzystaniem WCF, implementacja
WebService z IIS7. Doświadczenie z mono. Znajomość praktyczna i teoretyczna rozproszonych
systemów operacyjnych.
Freelancer IT
01/12/2010 – obecnie Administrator Systemów Informatycznych GTP – Administrator SI – Orange Polska. Analiza wydajności przyczynowo-skutkowa kodu oraz działania serwerów z błędami.
Dyżurowanie nad Systemami rozproszonymi wraz z diagnozowanie skutków awarii.
Tworzenie skryptów,wstawek progr. odpowiedzialnych komunikacje między systemami.
Umowa zlecenie.
15/06/2010 – 30/11/2010 Programista PHP/framework Kohana Freelancer in Team Pisane portali na zlecenie (portal medyczny,portal aukcyjny,portal księgarni) Umowa zlecenie /dzieło
02/03/2010 – 09/06/2010 Główny Programista PHP/DHTML/framework Kohana Pisanie serwisów,portali,utrzymanie. Szkolenia pracowników. Administracja i opieka nad serwisami.
Napisany własnoręcznie CMS, aktualnie tworzenie modułów do CMS, (z głównych serwisów:
gksbelchatow.com,rolkagroup.pl,onkaextemplo.pl)
Agencja Interaktywna „RolkaArT”

Wykształcenie i odbyte szkolenia

Daty Uzyskany tytuł Ubyte umiejętności Nazwa i typ instytucji
01/10/2011 → 31/03/2013 Studia magisterskie mgr. / Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne Politechnika Łódzka – FTIMS (Szkoła Wyższa) Łódź (Polska)
01/11/2011 → 09/07/2011 Studia podyplomowe / Innowacyjne technologie materiałowe i systemy pomiarowo-obliczeniowe Metody numeryczne, metody pro-balistyczne, obliczeniowe metody ewolucyjne,technologie laserowe,podstawy sieci neuronowych ,mikro-sensory. Politechnika Łódzka (Szkoła Wyższa) Łódź (Polska)
01/10/2006 → 10/06/2010 Studia inżynierskie / inż. Informatyk specjalność : Inżynieria Oprogramowania temat: Sterowanie Urządzeniami Przemysłowi za pomocą interfejsu WWW Programowanie, Administracja Sieciami – Linux,Podstawy Grafiki i animacji komputerowej Wyższa Szkoła Informatyki (Szkoła Wyższa) Łódź (Polska)

Umiejętności i kompetencje

Umiejętności i kompetencje społeczne Umiejętność kształtowania odpowiednich relacji między ludzkich,uważne słuchanie
Umiejętności i kompetencje organizacyjne Rzetelność, Odpowiedzialność,Sumienność
Prawo jazdy A, B